Hải Dương: Tạm dừng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp để phòng chống dịch

Tuyển dụngĐược đăng trong

Hải Dương: Tạm dừng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp để phòng chống dịch - 1

Kiểm tra dịch tại TP Hải Dương

Sau khi xem xét Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh Hải Dương đã cho phép học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học từ ngày 14/8/2020 đến khi có thông báo đi học lại.

Thực hiện cách ly theo đúng quy định tại Quyết định số 2332/QĐUBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid – 19.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở ngoài địa bàn thành phố Hải Dương, UBND tỉnh yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid -19; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đơn vị theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Kích hoạt toàn bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đã xây dựng và thực hiện tại đơn vị.

Căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học hay đi học trở lại hoặc có hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế. Chỉ thực hiện tổ chức đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trở lại theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của đơn vị, thường xuyên nắm bắt tình hình và hàng ngày báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hải Dương: Tạm dừng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp để phòng chống dịch - 2

UBND tỉnh Hải Dương gửi công văn hỏa tốc tới Sở GD&ĐT chỉ đạo tạm dừng hoạt động chăm sóc trẻ MN

 UBND tỉnh yêu cầu các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Doanh nghiệp hoạt động Dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố Hải Dương tạm dừng tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tạm dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020.

Các Doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Dương tạm dừng các hoạt động đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020.

Các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Doanh nghiệp hoạt động Dịch vụ việc làm, Các Doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khác căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh quyết định tạm dừng hoặc có hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế.

Chỉ thực hiện tổ chức đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Kể từ 0h ngày 14/8/2020 toàn TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định…

Hồng Hạnh

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hai-duong-tam-dung-cac-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-de-phong-chong-dich-20200814202913869.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *