Chức năng

Khoa Dược đảm nhiệm chức năng đào tạo nhân lực trong ngành Dược hệ Cao đẳng. Nhiệm vụ của khoa là cung cấp kiến thức cơ bản về ngành Dược, phát triển kỹ năng chuyên nghiệp, đảm bảo đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt cho học sinh. Điều này nhằm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của các đơn vị tuyển dụng trong ngành.

Nhiệm vụ

  • Tham mưu và hỗ trợ Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo chuyên môn về Dược của trường, bao gồm trọng tâm là chuyên ngành Dược sĩ Cao đẳng.
  • Tham gia vào việc xây dựng mục tiêu và kế hoạch đào tạo chung của trường.
  • Xây dựng chương trình khung và chi tiết cho từng học phần (môn học) của các hệ đào tạo trong ngành Dược, dựa trên cơ sở các quy định về chương trình khung từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Mở rộng quy mô và đa dạng hóa các loại hình đào tạo để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu và nguyện vọng của người học và sự sử dụng lao động trong xã hội.
  • Thực hiện tuyển dụng và đào tạo giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ số lượng và đạt chuẩn chất lượng quy định.
  • Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, đảm bảo tiêu chuẩn đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Dược của ngành y tế.
  • Thực hiện hợp tác và liên kết đào tạo với các bệnh viện doanh nghiệp, nhà thuốc và các trường Đại học trên toàn quốc.