Tuyển sinh

PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng: Chọn trường, chọn ngành hay chọn nghề, thí sinh nên tập trung vào cái gì? Nhiều khi việc trả...

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGOẠI THƯƠNG Số 02TBTS-ĐNHN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...

I. Tổng Quan Về Trung Cấp Nghề Hàn:Sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và ngành Hàn nói riêng đã có những...