CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216a /QĐ-YDC ngày 01 tháng  11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam)

 Tên ngành, nghề:    Điện công nghiệp dân dụng

Mã ngành, nghề:     5520223

Trình độ đào tạo:   Trung cấp

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo).

Thời gian đào tạo:  15 tháng

  1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo học sinh/công nhân/kỹ thuật viên Điện dân dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có sức khỏe tốt đảm bảo yêu cầu công việc, có hiểu biết và kỹ năng quốc phòng; có khả năng hiểu, trình bày, vận dụng các nguyên lý, nguyên tắc về điện, điện tử đáp ứng các yêu cầu công việc cụ thể đặt ra.

1.2. Mục thiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện;

+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện;

+ Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, trình độ Ứng dụng CNTT cơ bản Tin học.

– Kỹ năng:

+ Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời

các sự cố về điện;

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ thiết kế điện đơn giản;

+ Tự học tập nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

1.2.2. Chính trị, đạo đức:

+ Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;

+ Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế – xã hội;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội

Chủ nghĩa;

  • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
  • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ:

– Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng & công nghiệp;

– Làm việc trong các công ty xây lắp điện, xưởng sản xuất, dây chuyền sản cuất.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun: 30.

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 58 tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 180 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 735 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 343 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 572 giờ

  1. Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ Môn mô đun/ môn học Số TC Thời gian học tập (giờ) Ghi chú
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I Các môn học chung 9 180 69 103 8
MH01 Chính trị 2 30 15 13 2
MH02 Pháp luật đại cương 1 15 9 5 1
MH03 Tin học cơ bản 2 45 15 29 1
MH04 Ngoại ngữ 4 90 30 56 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn 49 735 274 385 76
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 18 270 126 124 20 0
MĐ05 An toàn điện 2 30 10 18 2
MĐ06 Mạch điện 3 45 20 21 4
MĐ07 Tín hiệu và phương thức truyền dẫn 2 30 18 10 2
MĐ08 Vẽ kỹ thuật 2 30 15 13 2
MĐ09 Vật liệu điện 2 30 15 13 2
MĐ10 Khí cụ điện 2 30 18 10 2
MĐ11 Điện tử cơ bản 3 45 20 21 4
MĐ12 Kỹ thuật điều khiển tự động 2 30 10 18 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 23 345 108 197 40 0
MĐ13 Đo lường điện 2 30 10 14 6
MĐ14 Máy biến áp 3 45 20 20 5
MĐ15 Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha 3 45 18 19 8
MĐ16 Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha 2 30 15 10 5
MĐ17 Mạch điện chiếu sáng cơ bản 2 30 15 11 4
MĐ18 Thiết bị lạnh gia dụng 3 45 15 22 8
MĐ19 Trang bị điện 1 3 45 15 26 4
MĐ20 Thực tập tốt nghiệp 5 75 0 75 0
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 8 120 40 64 16
MĐ21 Quấn dây máy điện nâng cao 2 30 10 16 4
MĐ22 Điều khiển điện – khí nén 2 30 10 16 4
MĐ23 Kỹ thuật nguội 2 30 10 16 4
MĐ24 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 30 10 16 4
MĐ25 Điện tử công suất 2 30 10 16 4
MĐ26 Chuyên đề điều khiển lập trình  cỡ nhỏ 2 30 10 16 4
MĐ27 Thiết kế mạch bằng máy tính 2 30 10 16 4
MĐ28 Kỹ thuật số 2 30 10 16 4
MĐ29 Kỹ thuật cảm biến 2 30 10 16 4
MĐ30 Vi xử lý 2 30 10 16 4
Tổng cộng: 58 915 343 488 84
  1. Hướng dẫn thực hiện chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động ngoại khóa

– Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường có thể:

+ Trước khi đi thực tập tại các đơn vị, doanh nghiệp học sinh được thực hành tại xưởng;

Học sinh có thể thực tế tại các doanh nghiệp, tham gia các hội thảo, cuộc thi chuyên môn, giao lưu, gặp gỡ;

– Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:

STT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hóa, văn nghệ:– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ
3 Hoạt động thư viện:Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu Tất cả ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Tất cả các ngày  trong tuần (trừ giờ học chính khóa)
5 Tham quan, dã ngoại Mỗi kỳ học 1 lần
6 Thực tế chuyên môn Tất cả các ngày  trong tuần

4.2 Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, modul

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết quy định trong chương trình các môn học, modul.

4.3.  Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

Người học tích lũy đủ các môn học tương đương 58 tín chỉ của chương trình sẽ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

 4.4 Các chú ý khác

– Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, Nhà trường có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý.

– Có thể sử dụng một số môn học, mô đun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học liên thông lên trình độ trung cấp và cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

           – Dựa theo chương trình này, khi đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng, cần giảng dạy bổ sung những môn học, mô đun trong chương trình trung cấp không đào tạo./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên mục:Chương trình đào tạo

Cùng chuyên mục

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA

17/04/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành/ nghề:      Y sĩ đa khoa Trình độ đào tạo:       Trung cấp Hình thức đào tạo:     Chính quy Đối...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH KHUYẾN NGƯ

17/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y –...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

01/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 216a /QĐ-YDC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

01/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ( Kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược...

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *